Arilje u slikama

 

Agencija samostalni racunovodja

 

Računovođa Milun Savić

031/ 892-714

 •     izrada dokumenata o registraciji firme u poreskoj upravi pri otpočinjanju delatnosti
 •      informisanje klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa
 •      kontrola pre knjiženja knjigovodstvenih isprava
 •      vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
 •     sastavljanje svih računovodstvenih iskaza
 •      vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura
 •      obračun PDV i sastavljanje propisane poreske prijave
 •      izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju, uvoz, izvoz
 •      vođenje knjige evidencije prometa i usluga
 •     obračun proizvodnje za proizvodne firme
 •     obračun kamata po svim osnovama
 •      vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 •      vođenje dinarske i devizne blagajne
 •     obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
 •     izrađujemo potrebne bilanse i dokumenta za  kredite
 •     obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima
 •     izrada obrasca M-4 radi upisa staža zaposlenima
 •     obračun ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa i sl. sa por. prijavama i virmanima
 •     izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih
 •     priprema izveštaja o poslovanju i izrada završnog računa
 •     izrada završnog računa (bilansi) po potrebi na engleskom i nemačkom jeziku
 •     analiza poslovanja sa izradom bilansa i obračunom rezultata po zahtevu klijenta
 •     organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava
 •     davanje saveta iz svih oblasti finansija posebno u pogledu vođenja finansijske    politike
  •     izrada dokumenata o registraciji firme u poreskoj upravi pri otpočinjanju delatnosti
  •      informisanje klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa
  •      kontrola pre knjiženja knjigovodstvenih isprava
  •      vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
  •     sastavljanje svih računovodstvenih iskaza
  •      vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura
  •      obračun PDV i sastavljanje propisane poreske prijave
  •      izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju, uvoz, izvoz
  •      vođenje knjige evidencije prometa i usluga
  •     obračun proizvodnje za proizvodne firme
  •     obračun kamata po svim osnovama
  •      vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
  •      vođenje dinarske i devizne blagajne
  •     obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
  •     izrađujemo potrebne bilanse i dokumenta za  kredite
  •     obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima
  •     izrada obrasca M-4 radi upisa staža zaposlenima
  •     obračun ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa i sl. sa por. prijavama i virmanima
  •     izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih
  •     priprema izveštaja o poslovanju i izrada završnog računa
  •     izrada završnog računa (bilansi) po potrebi na engleskom i nemačkom jeziku
  •     analiza poslovanja sa izradom bilansa i obračunom rezultata po zahtevu klijenta
  •     organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava
  •     davanje saveta iz svih oblasti finansija posebno u pogledu vođenja finansijske    politike