Arilje u slikama

 

Novi Fond za podršku za dalji rast preduzeća

12/07/2014

U Srbiji je počeo s radom Fond za podršku daljeg rasta preduzeća (Enterprise Expansion Fund - ENEF), koji je u februaru 2014. Godine osnovala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska unija, Evropski investicioni fond i njemački DEG fond. 

Fond je namenjen za finansiranje, pre svega srednjih poduzeća, koja imaju veliki potencijal za rast, i to u vidu direktnog sudelovanja u kapitalu ili putem tzv. kvazi-kapitala odnosno instrumenata koji imaju karakteristike i duga i kapitala (konvertibilni dug, povlaštene dionice, mezanin financiranje, subordinirani dug itd..). Ukupna veličina fonda je 77 miliona evra. Upravljanje fondom je povereno EBRD-u. Minimalan iznos investicije po projektu je 1 milion evra, dok je maksimalni 10 miliona evra. Kod investicija u kapital, sudelovanje u vlasničkoj strukturi je uvijek manjinsko i najčešće u rasponu od 20-35%. Period trajanja investicije u kapital je od 3 do 10 godina (najčešće od 5-7 godina). Mehanizam izlaska iz vlasničke sturkture je unapred definisan. Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Miloš Lukić, Tel: +381 112,12 tisuća 635. (European Bank for Reconstruction and Development, Bluehouse Center, Španjolskih Boraca 3,11070 Beograd, Srbija). 


Kategorije vesti: Biznis