Arilje u slikama

 

Ministarstvo: Zakon o radu štiti sezonske radnike

beta.rs | 8/06/2015

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je danas da nisu tačni navodi Udruženih sindikata Srbije "Sloga" da Zakon o radu ne prepoznaje sezonski rad i da ne štiti sezonske radnike.

"Zakon o radu, kroz ugovor o radu na određeno vreme, prepoznaje sezonske poslove, jer se ovaj ugovor zaključuje za obavljanje poslova čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, što obuhvata i sezonske poslove", navelo je Ministarstvo u saopštenju.

Kako se dodaje, na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, koji prema Zakonu o radu može da traje najduže 120 radnih dana u kalendarskoj godini, mogu da se obavljaju poslovi koji su ograničenog trajanja, među kojima su i sezonski poslovi.

"Lica koja su angažovana po osnovu tih ugovora na različitim sezonskim poslovima imaju prava na zaradu, odnosno naknadu za rad, pravo na obavezno socijalno osiguranje, kao i pravo na bezbedne i zdrave uslove za rad", ističe se u saopštenju.
 
Ministarstvo rada apeluje na sve koji su angažovani na sezonskim poslovima bez ugovora o radu da poslodavce prijave Inspektoratu za rad kako bi ostvarili prava garantovana Zakonom o radu.

Udruženi sindikati Srbije "Sloga" saopštili su juče da su u Srbiji sezonski radnici najugroženiji i da ih Zakon o radu "nije zaštitio već ih je pretvorio u radnu snagu o kojoj niko ne brine".

"Zakon o radu nije precizno definisao status sezonskih radnika – ko su oni, kako se upošljavaju i koja su njihova prava po osnovu rada. Poslodavci, posebno u sferi poljoprivrede maksimalno koriste taj propust i sezonske radnike angažuju za rad na crno, po principu slobodne ponude i na bazi takozvane nadnice, bez ikakve državne kontrole i učešća licenciranih agencija za posredovanje u zapošljavanju građana", naveli su sindikati u saopštenju.