Arilje u slikama

 

Veći neoporezivi deo za penzije

Beta | 31/01/2013

 

NBS najavila da će od sutra biti povećan neoprezivi deo koji poslodavci uplaćuju zaposlenima u dobrovoljne penzijske fondove, sa 4.647 na 5.214 dinara.
Uplata penzijskog doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove koje uplaćuje poslodavac oslobadjena je plaćanja poreza na dohodak gradjana i doprinosa za socijalno osiguranje do iznosa od 5.214 dinara po zaposlenom mesečno, precizra se u saopštenju centralne banke.
Dodaje se da su plaćanja poreza oslobodjene uplate u istom iznosu koje poslodavac obavlja preko administrativne zabrane, obustavom i plaćanjem iz zarade zaposlenog. 
U 2006. godini, kada su dobrovoljni penzijski fondovi započeli poslovanje, poreska olakšica je bila 3.000 dinara i od tada se, na osnovu odluka Vlade Srbije taj iznos uskladjuje sa visinom inflacije u prethodnoj godini. 
Kako napominje NBS, uobičajeno je da se članovi fondova, prilikom opredeljivanja za visinu mesečnih uplata u penzijske fondove, rukovode utvrdjenom visinom neoporezivog iznosa, pa i prosečni iznos mesečnog doprinosa po članu fonda kontinuirano raste od osnivanja dobrovoljnih penzijskih fondova.

Kategorije vesti: Biznis