Arilje u slikama

 

Zbog čega Srbija i CG gube milione?

Politika | 22/02/2013

Od svih bivših republika SFRJ Srbija samo sa Bosnom i Hercegovinom ima direktni platni promet piše Poltika.

Tačnije, sa BiH platni promet se obavlja i putem kliringa (obračuna) međunarodnih plaćanja na osnovu Sporazuma o kliringu međunarodnih plaćanja koji su 2007. godine potpisale Narodna banka Srbije i Centralna banka Bosne i Hercegovine.
Trenutno, u ovom međunarodnom plaćanju, učestvuju 24 banke, i to 19 iz Srbije i pet banaka iz BiH. 
Isti sporazum Srbija je potpisala i sa Centralnom bankom Crne Gore, sve sa ciljem da se takođe omogući brz, efikasniji i jeftiniji platni promet. Međutim, poslovne banke u Crnoj Gori nisu zainteresovane za uspostavljanje direktnog platnog prometa sa Srbijom, koji bi doneo višemilionsku uštedu privredi i građanima. 
U CBCG-u navode da su za direktni platni promet bile zainteresovane samo dve od jedanaest poslovnih banaka u Crnoj Gori, ali da su one odustale od takvog, jeftinijeg i efikasnijeg načina plaćanja. 
Crnogorske poslovne banke platne naloge realizuju preko korespodentskih, uglavnom nemačkih banaka, a direktni način plaćanja prema poslovnim bankama u Srbiji i BiH isključio bi inostrane banke i time smanjio troškove provizije.
Narodna banka Srbije i Centralna banka Crne Gore još početkom 2008. stvorile su sve neophodne normativne, organizacione, tehničke, kadrovske i druge pretpostavke za učešće banaka iz Crne Gore u sistemu Međunarodnog kliringa plaćanja u evrima, čiji je operater Narodna banka Srbije. Učesnici mogu biti sve banke koje sa svojom centralnom bankom potpišu ugovor o učestvovanju u obračunu ovih plaćanja. To znači da nema smetnji da banke iz Crne Gore učestvuju u ovom platnom sistemu, ali do sada nisu iskazale interes, iako se njegovom primenom uspostavlja efikasniji i jeftiniji platni promet između fizičkih i pravnih lica sa teritorija Republike Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Po podacima Srpsko-crnogorskog poslovnog kluba, platni promet između Crne Gore i Srbije godišnje iznosi preko 700 miliona evra, a procena je da bi isključivanjem posredničkih banka bile postignute uštede za privredu i građane od oko 10 miliona evra.
U slučaju BiH plaćanje ide preko NBS kao operatera, a konačno poravnanje neto pozicija između centralnih banaka obavlja se preko Dojče banke. 
Prednosti ovog načina plaćanja jesu da se poravnanje radi istog dana za uplate do 14 časova, a primalac sredstava ne plaća naknadu, već se ona plaća samo banci kod uplate. 
U NBS navode da se platni promet između Republike Srbije i Crne Gore obavlja saglasno propisima koji regulišu devizno poslovanje i u skladu sa međunarodnom bankarskom praksom i standardima, kao i sa bilo kojom drugom zemljom u inostranstvu. 
Pored mogućnosti plaćanja i naplata posredstvom korespodentskih banaka, banke iz okruženja poslove platnog prometa mogu obavljati i uspostavljanjem direktnih korespondentnih i kontokorentnih odnosa, u skladu sa zakonskim odredbama kojima je propisano da banke drže devize kod druge banke.

Kategorije vesti: Biznis