Arilje u slikama

 

Obuka za pisanje biznis plana

U organizaciji Nacionlne službe za zapošljavanje | 1/12/2011

U  prostorijama Opšteg udruženja preduzetnika u Arilju održana je dvodnevna obuka, 29. i 30. novembra, za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja. Instruktivna obuka pod nazivom „Put do uspešnog preduzetnika „ obuhvata više tema: ekonomsku motivaciju za preduzetništvo, definisanje poslovne ideje, prve korake u biznisu, pravne aspekte biznisa, poreze i doprinose za preduzetnike i radionicu za izradu Biznis plana.

Biljana Terzić, iz Poslovnog centra Užice:

Pored brojnih mera aktivne politike zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba zapošljavanja ovo je jedna od mera koja je aktuelna na području Zlatiborskog okruga koji pokriva Filijala Nacionalne službe zapošljavanja Užice. Ovaj program samozapošljavanja može da pomogne nezaposlenim licima koja imaju ideju kako da pokrenu sopstveni biznis. Tokom obuke oni će proveriti opravdanost svoje poslovne ideje, sagledati prednosti i rizike preduzetništva, spoznati svoje preduzetničke sklonosti i informisati se o postupku registracije i aktuelnim zakonskim propisima, i tek onda će odlučiti hoće li da realizuju svoju poslovnu ideju. Ukoliko se za to odluče, mogu da konkurišu za subvenciju za samozapošljavanje u iznosu od 160.000,00 dinara, koja je jedna vrsta podsticaja da lica sa manje rizika krenu u sopstveni biznis,

Obuku za započinjanje sopstvenog posla pohađalo je dvadesetak polaznika iz Arilja kojima su stručna lica iz Poslovnog centra iz Užica, pružila početna znanja i informacije koje će im pomoći da što lakše ostvare svoje poslovne ideje.


Kategorije vesti: Udruzenje