Arilje u slikama

 

Ulaganje u ljude-najbolja investicija

Finansira Nacionalna agencija za regionalni razvoj | 4/12/2011

U okviru projekta "Ulaganje u ljude-najbolja investicija" koji finansiraju Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Opšte udruženje preduzetnika opštine Arilje u prostorijama Udruženja u toku je obuka za Microsoft Excel koji će potencijalnim preduzetnicima da steknu informatičke kompetencije koje im omogućavaju da realizuju analize, preglede, proračune i predviđanja u okviru poslovnih procesa i time automatizuju i ubrzaju donošenje kvalitetnih odluka, koje su od presudnog značaja za razvoj preduzeća i preduzetnika, konkurentnost, pozicijoniranje na tržištu. Na kraju obuke polaznici koji uspešno završe obuku dobiće sertifikat o uspešno završenoj obuci što će doprineti razvoj njihovih karijera. .Polaznici obuke su žene koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. U okviru ovog projekta za sve polaznike ove obuke i članove Udruženja preduzetnika i njihove zaposlene biće organizovan seminar "Veštine prodaje" koji omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja, veština i sposobnosti u domenu plasmana roba i usluga, načina prodaje, odnosa prema potencijalnim i postojećim kupcima.

Osnovni ciljevi projekta su:

  • Poboljšanje položaja žena i smanjenje nezaposlenosti na lokalnom nivou kroz edukaciju i podršku pri pokretanju sopstvenog biznisa
  • Promocija Udruženja kao partnera na putu samozapošljavanja i razvoja sopstvenog biznisa
  • Jačanje kapaciteta Udruženja kroz povećanje broja članova, obuke i trening

Kategorije vesti: Udruzenje