Arilje u slikama

 

Sertifikat o poreklu robe Forma CT-2 (Form CT-2)

18/01/2012

Sertifikat o poreklu robe Forma CT-2 (Form CT-2) u slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom i Republikom Belorusijom

Obrasci sertifikata o poreklu Forma CT-2 (Form CT-2) upotrebljavaće se u preferencijalnoj trgovini prema odredbama sporazuma o slobodnoj trgovini koji se primenjuju između Srbije i Ruske Federacije, kao i Srbije i Belorusije počev od 23. januara 2012. godine.

Navedeno znači da će nadležne organizacione jedinice Uprave carina počev od 23. januara 2012. godine za izvoz robe srpskog preferencijalnog porekla u Rusku Federaciju i Republiku Belorusiju u režimu slobodne trgovine izdavati isključivo obrazac sertifikata Form CT-2.

Takođe, prema pomenutom dopisu ruske strane, od istog datuma, novi sertifikat CT-2 trebao bi da prati i robu ruskog preferencijalnog porekla koja se u režimu slobodne trgovine uvozi u Srbiju. Međutim, kako od beloruske strane još uvek nismo dobili obaveštenje o početku primene novih obrazaca to je moguće da robu beloruskog porekla koja se u režimu slobodne trgovine uvozi u Srbiju prati i stari obrazac ASB.1 sve do 15. februara 2012. godine kada ističe rok od šest meseci propisan za prelaznu primenu.

Takođe, podsećanja radi napominjemo da, počev od istog datuma 23. januara 2012. godine, prestaje mogućnost korišćenja preferencijalne carinske stope kod uvoza robe ruskog porekla posredstvom lica koje nije rezident država strana (Rusije i Srbije), koja je postojala za isporuke prema ugovorima zaključenim do 22. jula 2011.

Detaljnije informacije:

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
Odbor za ekonomske odnose sa inostranstvom
Tel: ++381 (0)11 3248 109;
++381 (0)11 3300 900 lok. 180
Fax: ++381 (0)11 3248 060
e-mail: eoi@pks.rs


Kategorije vesti: Biznis