Arilje u slikama

 

Usklađivanje privrednih subjekata sa zakonom o privrednim društvima

Zakono o privrednim društvima | 3/02/2012

Počevši od 1. februara ove godine, Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011), kao i Zakonom o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvim  („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011) propisana je obaveza usklađivanja privrednih društava i preduzetnika sa odredbama novog zakona.

Privredni subjekti imaju obavezu da usklade kapital, osnivačka akta i organe upravljanja sa odredbama novog zakona, a detaljnije informacije o tome možete pronaći na sledećim linkovima:

usklađivanje privrednih društava

usklađivanje preduzetnika


Kategorije vesti: Biznis