Arilje u slikama

 

Evo kako do novca za razvoj MSP

Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavila je javni poziv za dodelu 21,5 miliona dinara za realizaciju Programa podrške razvoja preduzeća u 2014. godini. | 20/06/2014

Za pomoć mogu da konkurišu mikro, mala i srednja preduzeća i zadruge, a prijave se mogu poslati do 18. jula.

Podrška je ove godine namenjena jačanju konkurentnosti, inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, saopštila je Privredna komora Beograda.

Dokumentacija , kako je ocenjeno, nije preobimna, ali je sve precizno odredheno i bodovaće se posebnim softverom za ove namene. Postoji sedam uslova među kojima je najvažniji da je pretežna delatnost preduzeća proizvodnja ili pružanje usluga, a ne trgovina. Takođe, da je firma osnovana do 31. marta 2012. godine, da je vodila dvojno knjigovodstvo u poslednje dve godine i da redovno izvršava sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Projekti bi trebalo da budu realizovani do 31. marta 2015. godine, a preduzeća i zadruge mogu da računaju na podršku od 50.000 do 500.000 dinara po projektu. 

Privredna komora Beograda, gde je danas održan sastanak sa predstavnicima Nacionalne agencije za regionalni razvoj, pozvala je svoje članove da konkurišu za dobijanje tih sredstava. 

Pomoćnik direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj Vladimir Jovanović kazao je da se sredstva dodeljuju bespovratno tako što će agencija na osnovu ugovora sa korisnikom refundirati 50 odsto od ukupne vrednosti projekta bez PDV-a, nekoliko dana posle realizacije projekta. 

On je naveo da će se sredstva dodeljivati za dve grupe korisnika, za one koji nameravaju da usklade poslovanje sa međunarodnim standardima i preduzeća koja žele da ulože u razvoj novih proizvoda, tehnoloških procesa i implementaciju softvera. 

Poseban uslov je da se angažuje strušni konsultant, pravno lice ili preduzetnik, koji će pomoći u izradi projekta i pripremi potrebne dokumentacije.