Arilje u slikama

 

Efikasniji inspekcijski nadzor

PKS | 19/09/2014

Cilj reforme inspekcijskog nadzora u Srbiji je unapređenje regulatornog okvira u oblasti inspekcija, standardizovanje procedura za rad inspekcijskih organa i podizanje kapaciteta inspekcija, odnosno stvaranje sistema inspekcija koji će biti delotvoran, efikasan, transparentan i odgovoran

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja (USAID BEP) i Privrednom komorom Srbije, organizovalo je u Novom Sadu peti okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o inspekcijskom nadzoru, koja će trajati do 30. septembra 2014. godine
 
Pored smanjenja troškova kako za javni sektor, tako i za privredu, reforma inspekcija trebalo bi da doprinese unapređenju bezbednosti građana, privrede i životne sredine. Državna sekretarka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Vidosava Džagić, istakla je da je čast i privilegija razgovarati i sa privrednicima i sa predstavnicima inspekcijskih službi. „Nije nam cilj da se državni budžet puni kaznama, već da se rast BDP ostvaruje kroz rast privrednih aktivnosti.“, izjavila je Džagić. Državna sekretarka se posebno zahvalila USAID Projektu za bolje uslove poslovanja na tehničkoj i svakoj drugoj podršci. Poseban značaj, istakla je ona, imaju njihova iskustva i praksa na međunarodnom nivou. „Svedoci smo da nam je praksa opterećena brojnom regulativom, koja se vrlo brzo menja. Želja nam je da se ovim zakonom, prvenstveno kroz preventivu, reše brojni problemi u cilju podizanja nivoa primene propisa. Nastojimo da sa metode sankcionisanja pređemo na sistem preventive i na tome moramo zajednički da radimo“, zaključila je Džagić.
 
Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu dr Dobrosav Milovanović, koji je i stručni savetnik USAID Projekta za bolje uslove poslovanja prezentovao je Nacrt zakona o inspekcijskom nadzoru.
 
U diskusiji su učestvovali privrednici, preduzetnici, predstavnici inspekcija, opštinskih uprava i pravnici. Predstavnici inspekcija su izneli problem u vidu razgraničenja između preventivnog i konkretnog delovanja – gde prestaje jedno, a počinje drugo. Profesor Milovanović je naveo da je sama dostupnost propisa široj javnosti već jedan vid prevencije, a činjenica je da je neophodno naći pravu meru i ravnotežu između preventivnog i konkretnog delovanja. Sa pravnog aspekta istaknute su i manjkavosti u formulaciji određenih članova nacrta zakona o inspekcijskom nadzoru. Kao i na prethodnim okruglim stolovima, podvučen je i problem preklapanja nadležnosti pojedinih inspekcijskih službi, čije rešenje donosi ovaj nacrt zakona.
 
Privrednici su istakli neophodnost unapređenja odnosa između inspekcijskih službi na terenu i subjekata inspekcije i izneli niz konkretnih predloga za unapređenje ponuđenog normativnog akta.


Kategorije vesti: Biznis