Arilje u slikama

 

Mali projekti Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji

RRA Zlatibor | 22/03/2015

Institucija koja raspisuje konkurs: Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji

Rok za predaju dokumentacije: 15-12-2015

Tema: Ljudska prava, Regionalni i ruralni razvoj
Iznos granta: 20.000 švajcarskih franaka.

Krug aplikanata: Nevladine organizacije, udruženja i državne institucije.

Rezime: Mali projekti Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji pružaju brzu podršku nevladinim organizacijama, udruženjima građana i državnim institucijama radi sprovođenja hitnih projekata podrške koji imaju održivu budućnost.

Mali projekti treba da:
- se zasnivaju na lokalnim inicijativama,
- doprinose političkim promenama, jačanju ljudskih prava, ekonomskim i društvenim transformacijama,
- pružaju mogućnost za otkrivanje novih mogućih područja za podršku od strane SCO Serbia,
- doprinose prepoznatljivosti podrške razvojne saradnje Švajcarske u Srbiji.

Linkovi:
Swiss Cooperation Office Serbia

 


Kategorije vesti: Udruzenje