Arilje u slikama

 

Privrednici smanjili dug za 70 milijardi dinara

rts.rs | 15/06/2015

U poslednjih šest meseci pravna lica i preduzetnici u Srbiji smanjili su zaduženost za 70 milijardi dinara, dok se stanovništvo zadužilo za petnaestak milijardi više nego u decembru 2014. godine.
Privrednici smanjili dug za 70 milijardi dinara
Bankari smatraju da je vreme da se uz mere vlade polako poveća i kreditna aktivnost i da u razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom treba insistirati da se subvencionisanje kamata privredi nastavi.

"U našim okolnostima subvencije su neophodne jer još uvek one daju rezultat i zahvaljujući tim subvencijama i one su vrlo značajne za nas. Mislim na davanje kredita, na primer, poljoprivrednicima, preduzetnicima za malu privredu i slično, a ne velikim preduzećima, navodi sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.

I nivo nanaplativih kredita kod privrede u poslednjih šest meseci je stabilizovan - ispod 21 odsto, kod preduzetnika ispod 20, a stanovništva oko sedam procenata. U proseku oko 16 odsto.

"Nivo nenaplativih kredita je još visok, ali zapravo to poskupljuje potencijalno nove kredite jer se isto toliko novca izdvaja na ime rezerve zbog rizika", ukazuje direktor UniCredit banke Claudio Cezario.

Ipak, on nije preterano zabrinut jer se traži rešenje kako bi se loši krediti izdvojili i krenulo u nove, zdrave pozajmice. Stabilan kurs i inflacija sada mogu realno da prikažu stanje duga i pokrenu novo kreditiranje.

"U Srbiji je, generalno, niska stopa inflacije i stabilan kurs, ali to je delom i posledica smanjene tražnje. Nesolventnost preduzeća i fizičkih lica biće rešena većim zapošljavanjem i izvozom. Zapravo, to je put za pokretanje novog investicionog ciklusa", smatra predstavnik Saveta stranih investitora Frederik Kuen.

Fizička lica su 2005. u proseku bila zadužena sa po jednom zaradom, a danas sa tri prosečne zarade. Mnogo veća zaduženost stanovnika je ako se u taj prosek uračuna i dug privrede.


Kategorije vesti: Biznis