Arilje u slikama

 

Snabdevanje izvoznika informacijama

8/10/2015
Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI) 
Snabdevanje izvoznika informacijama:
- kako doneti odluku o saradnji sa novim kupcem/dobavlječem
- do kakvih je promena došlo kod postojećih partnera
- informacije o bonitetu skoro svakog preduzeća u svetu
Informacije o bonitetu omogućavaju definisanje uslova prodaje ili nabavke koji odgovaraju finansijskoj situaciji poslovnog partnera ili čak donošenje odluke o odustajanju od saradnje ako je partner nelikvidan ili ima lošu istoriju plaćanja. Ako je preduzeće pogodno za saradnju, predlažemo kreditni limit koji bi izvoznik trebao da postavi prema partneru, a koji odgovara najvećem riziku koji bi AOFI preuzela prema njemu.
 
vise >>>

Kategorije vesti: Biznis