Arilje u slikama

 

Novi Pravilnik o otkupnim mestima za otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja

Pravilnikom su propisani minimalni tehnički uslovi za trgovinu na otkupnim mestima gde se od poljoprivrednih proizvođača vrši otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja | 8/06/2011

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 38. i 31. Zakona o trgovini, ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu na otkupnim mestima („Službeni glasnik RS“, br. 32/11 – u daljem tekstu: Pravilnik) koji je stupio na snagu 21. maja 2011. godine. Stupanjem na snagu Pravilnika prestao je da važi Pravilnik o higijensko-tehničkim i sanitarnim uslovima otkupnih stanica i otkupnih mesta za kupovinu poljoprivrednih proizvoda („Službeni glasnik SRS“, br. 26/86).
Pravilnikom su propisani minimalni tehnički uslovi za trgovinu na otkupnim mestima gde se od poljoprivrednih proizvođača vrši otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja. Predmet otkupa su poljoprivredni proizvodi dobijeni gajenjem biljaka, uključujući žetvu i ubiranje plodova i uzgojem domaćih životinja.
Pravilnikom su propisane obaveze otkupljivača da određene podatke dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede i trgovine pre početka otkupa, zatim da na otkupnom mestu istaknu obaveštenje tog ministarstva, da otkupno mesto bude obeleženo tablom koja sadrži propisane podatke, kao i da pri otkupu izdaju odgovarajuće isprave. Otkupljivači su dužni da najkasnije u roku od 15 dana od dana početka otkupa, dostave Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede propisane podatke o otkupljivaču i otkupnom mestu.
Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je na svom sajtu: www.mpt.gov.rs objavilo Obrazac - podaci o otkupljivaču.


Kategorije vesti: Biznis