Arilje u slikama

 

Teško do privrednog rasta iz 1989. godine

27/06/2012

Industrijska proizvodnja u Srbiji iznosi 40 odsto proizvodnje iz 1989. godine, a ako nastavi da raste svega 0,7 procenata godišnje, ni do kraja 21. veka neće uspeti da se vrati na nivo iz prošlog stoleća, ocenila je potpredsednica PKS Vidosava Džagić.
Ona je na sednici Saveta za dijasporu predstavila Makroekonomski okvir i predlog mera PKS od 2012. do 2016. istakavši da sve aktivnosti treba da budu usmerene na smanjenje javne potrošnje, održanje makroekonomske stabilnosti, ekonomski oporavak i povećanje zaposlenosti.
Džagić je istakla da recesija u svetskoj i privredi EU ima direktnog uticaja na srpsku ekonomiju uz ocenu da kada "evrozona dobije kijavicu mi dobijemo grip".
Ona je ukazala da su i u 2012. godini prisustni negativni ekonomski trendovi iz druge polovine 2011. godine, realni pad Bruto domaćeg proizvoda, industrijske proizvodnje, izvoza, rast spoljnotrgovinskog deficita i nezaposlenosti kao i nestabilnost deviznog kursa.
Usporavanje industrijske proizvodnje ove godine, kao i trendovi od 1989. do danas govore da su u pitanju prevaziđeni modeli i da je nivo proizvodnje nizak a struktura neodgovarajuća, dodala je Džagić. 
Prema njenim rečima, makroekonomski okvir za period 2012-2016. godine mora biti zasnovan na otklanjanju ključnih disproporcija, prisutnih između ukupne proizvodnje i potrošnje, domaće štednje i nivoa neophodnih investicija, uvoza i izvoza koji stvara jaz koji se pokriva zaduživanjem.
Takođe, treba otkloniti disproporcije između razvijenih i nerazvijenih regiona, odnosa između aktivnog i izdržavanog stanovništva, broja zaposlenih i nezaposlenih, zaposlenih u administraciji i proizvodnom sektoru, broja zaposlenih i broja penzionera.
Dugoročni cilj treba da bude dostizanje godišnje stope rasta od oko pet odsto u uslovima makroekonomske stabilnosti, niske i stabilne inflacije, održivosti fiskalne i platnobilansne pozicije, stabilnosti finansijskih tršišta i tržišta rada. 
Za ostvarenje ovog cilja, kako je Džagić istakla neophodna je makroekonomska stabilnost i niska inflacija, fleksibilan kurs sa ciljem očuvanja konkurentnosti, konsolidacija javnih finansija sa smanjenjem javne potrošnje na oko 35 odsto BDP, kao i promena strukture te potrošnje.
Reforma javnog sektora treba da donese i uvođenje korporativnog upravljanja u javnom sektoru u skladu sa OECD principima i smernicama, a neophodno je kompletiranje regulative i infrastruktura za privatno-javno partnerstvo. 
Pored navedenih mera, za izgradnju stabilne privrede neophodna je poreska reforma, uz smanjenje poreza i doprinosa na zarade kao i ukidanje parafiskalnih nameta privredi, rešenje problema nelikvidnosti i poštovanje finansijske discipline.
Kako su poručili iz PKS, neophodno je doneti Plan oporavka proizvodnje namenjene izvozu, koji bi podrazumevao kreiranje efikasnije politike podsticanja investicija, stabilniji poslovni ambijent sa efikasnom i racionalnom administracijom i odsustvom korupcije.


Kategorije vesti: Biznis