Arilje u slikama

 

Među najvećim poreskim dužnicima "Simpo", PKB, RTS, "Pink"...

4/07/2012

Poreska uprava Srbije objavila je na svom sajtu (www. poreskauprava.gov.rs) novi spisak 1.000 najvećih poreskih dužnika. Na spisku pravnih lica koja najviše duguju po osnovu poreza su uglavnom firme koje su u stečaju ili restrukturiranju. Kao i na pethodna dva spiska, najveći dužnici su banke u stečaju - Beobanka, Invest banka, Astra banka i Beogradska banka.

Veliki dužnik je javno preduzeće "Resavica" u restrukturiranju, zatim i "Simpo" koji je u postupku privatizaci, PKB u restrukturiranju, "Zastava oružje", "Centroproizvod", koji je podneo zahtev za reprogramiranje duga, "Komgrap" koji je pokrenuo žalbeni postupak, "Velfarm" u stečaju.

Dug po osnovu poreza imaju i "Sloboda", "Srbijašume", "Simeks", RTS, "Valjevska pivara", "Pink internacional kompani", kao i Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Na spisku je po 500 najvećih dužnika pravnih lica i preduzetnika.

Po nalogu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića, nisu objvaljena imena građana - najvećih dužnika.

Šabić je upozorio Poresku upravu da ne postoji zakonski osnov za javnu objavu spiska dužnika fizičkih lica, odnosno da je objavljivanje takvih podataka moguće jedino uz pristanak dužnika što je Poreska uprava uvažila.

Spisak najvećih poreskih dužnika Poreska uprava je prvi put objavila početkom ove godine. Objavljivanje takve liste svaka tri meseca je predviđeno izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje je Skupština Srbije donela krajem prošle godine.


Kategorije vesti: Biznis