Arilje u slikama

 

Snižavanje kamata spas za privredu

13/07/2012

 "Ako bi banke u Srbiji trebalo da naprave neke ustupke onda bi trebalo da ih učine prema malim i srednjim preduzećima", izjavio je Nebojša Atanacković.
Predsednik Unije poslodavaca Srbije smatra da bi najbolje bilo da se ti ustupci realizuju kroz snižavanje kamata na zajmove.
Prema njegovom mišljenju, kamate je potrebno smanjiti jer se neopravdano u tu računicu obračunava visok rizik zemlje. 
"Uglavnom su svi ti krediti koji se odobravaju zasnovani na nekom vlasništvu, uvek postoji neka garancija i mi smatramo da je to dovoljno. A kada je reč o riziku, dovoljno je videti podatke o procentu vraćanja kredita (docnja) koji pokazuju da nema velikog kašnjenja u otplati, pa nema ni potrebe za tolikom razlikom u kamatama kod istih banaka kod nas i u zapadnoj Evropi", ocenio je Atanacković. 
Atanacković je naglasio i da Unija poslodavaca Srbije ne podržava pritiske na Narodnu banku Srbije. 
"Centralna banka ima svoja ustavna ovlašćenja i ne bi trebalo da se dogodi da ona izgubi svoju nezavisnost. Smatramo da je ona do sada svoj posao dobro radila, osim u nekim stvarima, ali ko radi onda i greši", rekao je Atanacković.

Kategorije vesti: Biznis