Arilje u slikama

 

Preduzetnci hoće odlaganje plaćanja

17/07/2012

Zbog loših uslova poslovanja otežan je opstanak više od 200.000 preduzetnika u kojima radi oko 250.000 zaposlenih, upozorila je Zajednica preduzetnika PKS.

Toj situaciji, kako su ocenili, nikako ne ide na ruku prinudna naplata zaostalih obaveza prema državi koju su započeli poreznici, istakli su oni.
Krajem ove sedmice sa Poreskom upravom Srbije trebalo bi da se održi sastanak na kome bi se razmatrali zahtevi preduzetnika.
I kako bi se našlo rešenje za novonastali problem koji preti da ugasi "i ono malo preduzetnika što je preostalo, a legalno posluje". 
Preduzetnici su podsetili da su tražili da se usvoji Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze za neplaćene poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. 
Prema rečima predsednika IO Zajednice preduzetnika Dušana Perića suština ovog Nacrta je da se od dana usvajanja Zakona u narednih 12 meseci, omogući preduzetnicima da otplate glavnicu duga, a uz redovno plaćanje tekućih obaveza, kamate bi bile otpisane. 
Dragoljub Repacčlan radne grupe koja je radila na formulisanju zahteva i pregovarala sa nadležnima, međutim, smatra da odlaganje obaveza na godinu dana, neće dati efekta jer neko ko duguje milion ili dva miliona dinara, neće moći ni za godinu dana da ih izmiri, jer mora da plaća i tekuće obaveze. 
Repac smatra da rok za vraćanje duga treba da bude od godinu do pet godina. 
"Ministarstvo finansija treba da dodje do tačnog podatka o broju preduzetnika koji duguju i o kojim iznosima je reč i da zatim napravi klasifikaciju preduzetnika po grupama. Na primer, u prvoj grupi da se nadju oni koji treba da izmire zaostale obaveze za godinu dana, u drugoj grupi oni koji će morati da izmire obaveze za dve godine, u trećoj za tri..." naveo je Repac i ukazao da je neophodno doneti zakon o sprečavanju obavljanja neregistrovane delatnosti i da se započne borba protiv sive ekonomije.
On je prisutnima pokazao opomenu koju je dobio od Poreske uprave da izmiri dug od 3.837 dinara, navodeći da verovatno slanje te opomene košta jedan evro, a ako se uzme u obzir da ima verovatno 50.000 ljudi kojima je ta opomena poslata, dođe se do računice samo koliko to košta poreske obveznike Srbije. 
Vlasnik Beotaksija Milivoje Armuš se zapitao šta je sa overom zdravstvenih knjižica za preduzetnike i zbog čega treba da plate za uslugu koju nisu ni koristili i istakao da od Ministarstva zdravlja treba zahtevati bezuslovnu overu zdravstvenih knjižica za preduzetnike. 
On se založio za smanjenje lokalnih komunalnih taksi, navodeći primer Lazarevca gde je za obućarsku radnju razrezana taksa od 120.000 dinara. 
Armuš je naveo da je pored osnivanja Razvojne banke, trebalo ukinuti višak agencija i naglasio da se, prema njegovim informacija, već uveliko radi na tom spisku. 
Zajednica preduzetnika je do sada svojim angažovanjem uspela da se izbori za neke zahteve kao što odlaganje odredbi o uvodjenju HAČP standarda za preduzetnike, ukidanje takse za kombi vozila i smanjenje putarine za kombi vozila za oko 50 odsto, naveo je neke od rezultata predsednik Skupštine Zajednice preduzetnika Miroslav Miladinović.

Kategorije vesti: Biznis