Arilje u slikama

 

Dug za porez u ratama

24/07/2012

Poreski obveznici će moći da dug izmire u ratama, ali uz garancije da će obaveze ispuniti u ugovorenim rokovima.
 
Kako je objasnio pomoćnik direktora Poreske uprava Srbije Dejan Vidojević, Uprava je počela da poziva dužnike da ugovore otplatu duga na rate, kako bi izbegli prinudnu naplatu i plaćanje kazni.
 
Vidojević je objasnio da je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđena mogućnost reprograma poreskog duga. Prvo se pozivaju dužnici čiji je dug po osnovu javnih prihoda - PDV-a, poreza na dobit, akciza i doprinosa, veći od milion dinara. 
 
Prema računici Poreske uprave, moguće je naplatiti dug od 15.000 poreskih obveznika koji ukupno duguju 98 milijardi dinara. Od ove godine Poreska uprava objavljuje spisak najvećih poreskih dužnika među kojima su uglavnom firme i banke koje su u stečaju ili restrukturiranju. 
 
Procenjuje se da preduzeća i građani u Srbiji duguju po osnovu poreza oko dve milijarde evra.

Kategorije vesti: Biznis