Arilje u slikama

 

Porasla naplata poreza

Tanjug | 29/10/2012

Naplata poreza tokom devet meseci ove godine porasla je u odnosu na isti lanjski period, navode u Poreskoj upravi. Prema Draganu Agatunoviću iz Sektora kontrole PU, naplata poreza na dohodak, poreza na dobit i poreza na kapitalne dobitke povećana je 17,9 odsto, dok povećanje od 6,8 procenata zabeleženo u naplati poreza na potrošnju, koji obuhvata porez na dodatu vrednost (PDV) i akcize.Istovremeno je naplata za socijalne doprinose uvećana 6,4 odsto. Agatunović je naveo da je broj dužnika isti, ali da je struktura različita - neke privredne organizacije su izašle, odnosno ušle u stečaj, ili u postupak likvidacije.

On je podsetio da se prinudna naplata, shodno zakonskih propisima, ne može izvršiti od kompanija koje se nalaze u postupku stečaja, likvidacije, ili su u reprograma duga. Ukoliko se takvi slučajevi izuzmu broj velikih dužnika je mali.
Agatunović je najavio da će od 1. januara svi raspoloživi kapaciteti u Poreskoj upravi biti angažovani na kontroli neregistrovanih, odnosno neprijavljenih preduzeća, u skladu sa najnovijim zakonskim izmenama koje se odnose na poreski postupak i administraciju.
"To će sigurno u narednom periodu dovesti do smanjenja obima sive ekonomije, ili izjednačavanja tržišnih uslova privredjivanja svih poreskih obveznika“, ocenio je on, ukazavši da u okviru PU nema dovoljan broj inspektora terenske kontrole.
Istovremeno je i napomenuo da PU ne može da primi nove radnike, jer je ograničena Zakonom o maksimalnom broju zaposlenih u republičkoj administraciji.
Agatunović je naveo da će metodom upravljanja rizika biti označene oblasti u kojima se obavlja neregistrovana delatnost.
Prema njegovim rečima, u postupku kontrole, od 1. januara 2013. privrednim subjektima koji rade na crno poreski inspektori će utvrdjivati poresku obaveza po stopi od 20 odsto i oduzimati robu.
"Ukoliko u roku od 45 dana ne plate tako utvrdjenu obavezu i ne registuruju svoju delatnost, roba im neće biti vraćena i imaće isti tretman kao bilo koja druga roba oduzeta u postupku prinudne naplate“, objasnio je Agatunović.
Govoreći o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji bi na razmatanju i usvajanju, pred parlamentom trebalo da se nadje u novembru, on je ocenio da ni jedna zakonska i administrativna mera neće u potpunosti eliminisani eventualne zloupotrebe, ali da će transkacije sa nerezidentnim pravnim licima iz „poreskih rajeva“ biti dovedene na prihvatljiv nivo. 
"Predvidjeno je propisivanje više stope oporezivanja transakcija sa nerezidentnim pravnim licima iz takozvanih poreskih rajeva čime će se sigurno smanjiti broj takvih, sumnjivih transakcija“, naveo je Agatunović.
Sagovornik Tanjuga je zaključio da će propisivanje više stope poreza za autorska prava, usluge, zakup nepokretnosti u Srbiji ...delovati destimulatuivno na broj i obim sumnivih transakacija sa poreskim rajevima.

Kategorije vesti: Biznis