Arilje u slikama

 

Automatska promena plaćanja PDV-a

BETA | 31/01/2013

 

Poreski obveznici koji su imali godišnji prihod manji od 50 miliona dinara od ove godine automatski će preći iz mesečnog u tromesečno plaćanje PDV-a.
Kako se navodi u saopštenju Poreske uprave, ova insitutucija će ove obveznike obavestiti i dostavljanjem obaveštenja na adresu.
Podaci o promeni režima prijavljivanja i plaćanja PDV-a biće dostupni i na sajtu Poreske uprave (www.poreskauprava.gov.rs) u odeljku PDV, pri čemu obveznici mogu da proveri da li od 1. januara 2013. podnose poreske prijave mesečno ili tromesečno. 
Rok za podnošenje i uplatu PDV-a od januara 2013. godine, za mesečne obveznike biće do 15. u mesecu po isteku poreskog meseca a za tromesečne obveznike PDV-a do 20. u mesecu po isteku poreskog tromesečja.

Kategorije vesti: Biznis