Arilje u slikama

 

Novi zakoni: Specijalistički seminari iz oblasti javnih nabavki, deviznog poslovanja, naplate potraživanja i radnih odnosa

Blic | 7/03/2013

Tokom marta TAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, u Beogradu, organizuje četiri jednodnevna specijalistička seminara, kao i dvodnevnu Obuku za službenike za javne nabavke.

Seminar Naplata potraživanja putem sudskih postupaka će se održati 12. marta. Predavači na seminaru će biti sudije Privrednog apelacionog suda i Osnovnog suda, Gordana Ajnšpiler-Popović i Zoran Rogić.Seminar je namenjen svima koji se suočavaju sa problemom naplate potraživanja, a teme koje će se obrađivati su Naplata potraživanja putem parničnog, likvidacionog i stečajnog postupka, kao i Naplata potraživanja putem izvršnog postupka.
 
S obzirom da je Skupština Srbije krajem prošle godine usvojila novi Zakon o javnim nabavkama, koji će početi da se primenjuje 1. aprila 2013. godine, TAZ je započeo seriju seminara i treninga koji obrađuju ovu temu kako bi se što lakše i uspešnije započelo sa primenom Zakona.
 
Seminar Javne nabavke u oblasti medicine i farmacije prema novom Zakonu o javnim nabavkama Srbije će se održati 13. marta. Cilj seminara je osposobljavanje predstavnika naručioca da u praksi efikasnije sprovode postupke javnih nabavki u skladu sa zakonskom regulativom, kao i osposobljavanje predstavnika ponuđača da blagovremeno i na pravi način zaštite svoja prava u postupcima javnih nabavki.Predavač na seminaru će biti Vladislav Mijović, načelnik Odeljenja za javne nabavke Kliničkog centra Srbije.
 
Ispit za sticanje certifikata za službenika za javne nabavkepo starom Zakonu o javnim nabavkamaće moći da se polaže do kraja marta, tako da će 22. i 23. martabiti organizovana Obuka za službenike za javne nabavke koja se vrši prema Pravilniku Ministarstva finansija o postupku izdavanja Certifikata za službenika za javne nabavke.
 
Ovom obukom su obuhvaćena sva ispitna pitanja, a vodiće je sertifikovani predavači koji vrše Jedinstveni program obuke službenika za javne nabavke po rešenju Ministarstva finasija Srbije, Dragana Stanković-Nikolić i Marina Aksentijević.
 
Seminar Radni i penzijski odnosi će se održati 14. marta. Predavači na ovom seminaru će biti stručnjaci iz ove oblasti i to, Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, Jasmina Vukotić iz Inspektorata za rad Srbije, Ranka Vujović, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Radina Todović, državni sekretar u Ministarstvo rada i socijalne politike i šef Radne grupe Vlade RS za penzione reforme.Na seminaru će se obrađivati Radno pravo-Zakon o radu, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju sa izmenama i dopunama kao i novine u penzijskom osiguranju Srbije.
 
Seminar Platni promet i novine u Zakonu o deviznom poslovanju na kojem će se govoriti o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu u praksi, osnovnim novinama nacrta novog Zakona, kao i o novinama u Zakonu o deviznom poslovanju, održaće se 15. marta. Predavači će bitiIvana Barać, ranije direktorka sektora platnog prometa Komercijalne banke ad Beograd i Aurora Mladenović, načelnica Odeljenja za pravne i analitičke poslove i upravni postupak u Deviznom inspektoratu Ministarstva finansija Srbije.
 
TAZ je regionalna organizacija koja putem seminara i konsultantskih usluga svojim klijentima pruža mogućnost da poboljšaju svoje poslovanje koristeći se znanjem i iskustvom domaćih i inostranih ekspertskih timova. TAZ nastoji da doprinese uspešnoj modernizaciji poslovanja, vladavini prava i razvoju tržišne privrede i pripremi svoje klijente za učešće na tržištima u regionu i Evropskoj Uniji, omogućavajući im visok nivo poslovne konkurentnosti.
 
Više informacija o TAZ organizaciji kao i o seminarima koji će se održati u narednom periodu možete pronaći na www.taz.rs.

Kategorije vesti: Biznis